Bønnerup Havn

Fortsætter man mod øst ad stien langs havet kommer man efter nogle få kilometer til Bønnerup by og havn. Havnen er oprindelig etableret i 1930’erne som en ø-havn, d.v.s. forbundet med fastlandet med en træbro –

Set fra havnen og ind mod land så det således ud –

Træbroen ved Bønnerup

Træbroen, der forbandt Bønnerup Havn med fastlandet (billedet tilsendt mig af Frode Rasmussen)

Det var en følsom konstruktion og i den hårde vinter 1942 blev en stor del af havnen og hele træbroen ødelagt af isen. Op gennem 1950’erne og 1960’erne fik havnen det nuværende udseende og blev således landfast.

Lidt vest for havnen ligger områdets ældste hus, “Krudthuset”. Det hed oprindelig “Strandhuset” og blev i 1776 opført af godsejer Christian Kallager på Mejlgård Slot, der havde brug for et sted at opholde sig, når han var ved havet. Under Napoleonskrigene (1804-15) blev huset brugt som krudthus for det nærliggende Treå Mølle Batteri, og husets nuværende navn må stamme derfra. Senere blev huset brugt som “fattighus” og hjemsted for invalider og affældige personer, derefter indrettet til høkerforretning og gæstgiveri. Jeg har oplevet huset i den sidstnævnte sammenhæng en sommerdag i 1960’erne, hvor vi fik kaffe og rullepølsemadder i en størrelse, som vi talte længe om i familien. I dag benyttes huset som beboelse. Fra stranden blev der udskibet træ og andet gods til sejlskibe, der lå på reden i bugten ud for Treå Mølle, og af den grund havde Bønnerup Strand derfor også en overgang en toldstation med tilknyttet toldembedsmand.

IMG_0370 (3)

Der har i området omkring havnen ligget to møller, hvoraf den ældste – Treaa Mølle – var en vandmølle, der lå ved Treåen vest for Krudthuset, ved indkørslen til Bønnerup by, hvor cykelstien fra Fjellerup strand i dag munder ud. Vandmøllen blev oprindelig bygget engang i 1300-tallet, men dens funktion aftog naturligt op gennem århundrederne, og på et tidspunkt blev møllen sløjfet, mens huset blev stående. Billedet nedenfor er fra ca. 1930 og viser til højre det gamle møllehus og til venstre en tilhørende lagerbygning. Bemærk også den høje Ford T på billedet. I 1950’erne var der bageri i bygningen, og lokale folk taler stadig om bagerens bagte tvebakker som noget særligt.

Bageriet i Bønnerup

Et par hundrede meter fra vandmøllen – øst for Krudthuset – byggede man omkring 1875 en vindmølle. Tiden løb også fra den, men den er delvist bevaret, idet den i 1951 blev bygget om til boliger – den ser således ud idag (2015):

IMG_0367 (3)

Man kan høre gamle fiskere sige, at de skal hen til “møllen”, når de skal til Bønderup, men hvilken af de to møller, det refererer til, ved jeg ikke (endnu!).

 

Nye indlæg