Hvorfor besøge Tyskland?

Der har langt om længe vist sig et vindue i kalenderen uden aftaler, og vi har besluttet en tur til den centrale og østlige del af Tyskland med afgang den 1/11 2021. Det er en rejse til et område af Europa, der er belagt med et langluvet og tommetykt tæppe af kultur og historie, defineret af personligheder som Bach, Goethe, Schiller, Ebert og ikke mindst Luther i byerne Dresden, Leipzig, Erfurt, Halle, Weimar og Wittenberg. Og mange flere kunne føjes til!

Det er næsten ubegribeligt store omstillinger, tyskerne har måttet lægge ryg til de sidste par hundrede år. I 1871 samling af et land, der dårligt nok var en nation, i 1918 kejserrigets sammenbrud og efterfølgende etablering af den diametrale modsætning, en super-demokratisk Weimar-republik; fra 1933-1945 nazivældet, der moralsk og fysisk lagde landet i ruiner, fra 1949-1989 permanent næsten-krig mellem Tysklands to dele, og endeligt efter murens fald atter én nation, hvor den østlige del skal omstille sig fra kommunisme til kapitalisme, multikulturalisme og globalisering. Det sidstnævnte er ensbetydende med en udviskning af kultur, værdier og levevis, som bringer tankerne hen på den udviskning af nazi-tiden, der foregik efter 2. verdenskrigs afslutning. Det har man gjort, fordi man – rimeligt eller urimeligt – har sammenlignet kommunismen med nazismen, der begge er totalitære ideologier. Som konsekvens heraf er både Hitler, Stalin og Lenin fjernet i alle tyske byer, men ikke Karl Marx eller Friederich Engels, men de var jo heller ikke politikere. Som en del af udviskningen er flere end 100 gader i det gamle Østberlin omdøbt efter murens fald, og kun få steder har fået lov at bevare deres røde navne. Det gælder Rosa Luxembourg og Karl Liebknecht, fordi de ikke havde en direkte sammenhæng med DDR – og sikkert også fordi de færreste idag ved, hvem de var.

Ovenstående er uden sidestykke i Europa stort, kontrastfyldt og voldsomt, og midt i det hele er der en historie og kultur så rig og facetteret, at det er mange besøg værd. Vores rejse begynder denne gang i Goslar, derfra videre til Lutherstadt Wittenberg, næste stop er Dresden, derefter Berlin og til slut Schwerin.

Videre til første destination: Goslar

 

 

Nye indlæg